معنی و ترجمه کلمه رهایى از زندگى خاکى و عروج به آسمانها به انگلیسی رهایى از زندگى خاکى و عروج به آسمانها یعنی چه

رهایى از زندگى خاکى و عروج به آسمانها

apotheosis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها