معنی و ترجمه کلمه رها سازى تپش به انگلیسی رها سازى تپش یعنی چه

رها سازى تپش

pulse triggering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها