معنی و ترجمه کلمه رها سازى به انگلیسی رها سازى یعنی چه

رها سازى

abandon
abandonment
dereliction
emancipation
quit
triggering

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها