معنی و ترجمه کلمه رهبانى به انگلیسی رهبانى یعنی چه

رهبانى

monac
monastic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها