معنی و ترجمه کلمه رهبرى عملیات ورزشى را کردن به انگلیسی رهبرى عملیات ورزشى را کردن یعنی چه

رهبرى عملیات ورزشى را کردن

coach

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها