معنی و ترجمه کلمه رهبرى به انگلیسی رهبرى یعنی چه

رهبرى

Lead
aim
apostolate
conduction
direction
guidance
headship
leadership
leadoff
pacemaking
steer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها