معنی و ترجمه کلمه رهبر فراکسیون هاى مجلس به انگلیسی رهبر فراکسیون هاى مجلس یعنی چه

رهبر فراکسیون هاى مجلس

floor leader

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها