معنی و ترجمه کلمه رهبر نوازندگان ویلن و معاون رهبر ارکست به انگلیسی رهبر نوازندگان ویلن و معاون رهبر ارکست یعنی چه

رهبر نوازندگان ویلن و معاون رهبر ارکست

concertmaster
concertmeister

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها