معنی و ترجمه کلمه رهبر به انگلیسی رهبر یعنی چه

رهبر

bellwether
fuehrer
fuhrer
guide
headsman
leader
pilot
premier
premiere
rector
skipper
steerer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها