معنی و ترجمه کلمه رهراگین کردن مشوب کردن به انگلیسی رهراگین کردن مشوب کردن یعنی چه

رهراگین کردن مشوب کردن

envenom

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها