معنی و ترجمه کلمه رهنمود به انگلیسی رهنمود یعنی چه

رهنمود

directive
guidance
guideling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها