معنی و ترجمه کلمه رهنمود به انگلیسی رهنمود یعنی چه

رهنمود

directive
guidance
guideling


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها