معنی و ترجمه کلمه رهن گذاردن به انگلیسی رهن گذاردن یعنی چه

رهن گذاردن

hypothecate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها