معنی و ترجمه کلمه ره آورد به انگلیسی ره آورد یعنی چه

ره آورد

gift
present
souvenir

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها