معنی و ترجمه کلمه روئیدن به انگلیسی روئیدن یعنی چه

روئیدن

grow
vegetate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها