معنی و ترجمه کلمه روئیده شده بر روى ساقک به انگلیسی روئیده شده بر روى ساقک یعنی چه

روئیده شده بر روى ساقک

stipitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها