معنی و ترجمه کلمه روال اجرایى به انگلیسی روال اجرایى یعنی چه

روال اجرایى

executive routine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها