معنی و ترجمه کلمه روال بار کننده به انگلیسی روال بار کننده یعنی چه

روال بار کننده

loading routine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها