معنی و ترجمه کلمه روال خطا پرداز به انگلیسی روال خطا پرداز یعنی چه

روال خطا پرداز

error routine


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها