معنی و ترجمه کلمه روال خود راه انداز به انگلیسی روال خود راه انداز یعنی چه

روال خود راه انداز

bootstrap routine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها