معنی و ترجمه کلمه روانپاکسازى به انگلیسی روانپاکسازى یعنی چه

روانپاکسازى

catharsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها