معنی و ترجمه کلمه روانپزشکى به انگلیسی روانپزشکى یعنی چه

روانپزشکى

psychiatry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها