معنی و ترجمه کلمه روانکاوى کردن به انگلیسی روانکاوى کردن یعنی چه

روانکاوى کردن

psychanalyze
psychologize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها