معنی و ترجمه کلمه روان زایش به انگلیسی روان زایش یعنی چه

روان زایش

psychogenesis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها