معنی و ترجمه کلمه روان زخم به انگلیسی روان زخم یعنی چه

روان زخم

trauma
traumatism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها