معنی و ترجمه کلمه روان سازنده به انگلیسی روان سازنده یعنی چه

روان سازنده

lubricant
lubricate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها