معنی و ترجمه کلمه روان سنجى به انگلیسی روان سنجى یعنی چه

روان سنجى

psychometrics
psychometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها