معنی و ترجمه کلمه روایاتى که مورد قبول مسیحیان نیست به انگلیسی روایاتى که مورد قبول مسیحیان نیست یعنی چه

روایاتى که مورد قبول مسیحیان نیست

agrapha

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها