معنی و ترجمه کلمه روایى به انگلیسی روایى یعنی چه

روایى

justifiability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها