معنی و ترجمه کلمه روا بودنى به انگلیسی روا بودنى یعنی چه

روا بودنى

justifiability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها