معنی و ترجمه کلمه روا به انگلیسی روا یعنی چه

روا

admissible
admissibll
admitance
allowable
free
lawful
licit
permissible
permissive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها