معنی و ترجمه کلمه روبان یا حمایل زینتى روى شانه به انگلیسی روبان یا حمایل زینتى روى شانه یعنی چه

روبان یا حمایل زینتى روى شانه

shoulder knot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها