معنی و ترجمه کلمه روبزوال گذاشتن به انگلیسی روبزوال گذاشتن یعنی چه

روبزوال گذاشتن

deteriorate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها