معنی و ترجمه کلمه روبه انحطاط گذاردن به انگلیسی روبه انحطاط گذاردن یعنی چه

روبه انحطاط گذاردن

degenerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها