معنی و ترجمه کلمه روبه نقصان گذارنده به انگلیسی روبه نقصان گذارنده یعنی چه

روبه نقصان گذارنده

decrescent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها