معنی و ترجمه کلمه روحى که زیاد بمحلى آمد و شد کند به انگلیسی روحى که زیاد بمحلى آمد و شد کند یعنی چه

روحى که زیاد بمحلى آمد و شد کند

haunt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها