معنی و ترجمه کلمه روحیه کسى را درک کردن به انگلیسی روحیه کسى را درک کردن یعنی چه

روحیه کسى را درک کردن

buck up

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها