معنی و ترجمه کلمه روح القدس شناسى به انگلیسی روح القدس شناسى یعنی چه

روح القدس شناسى

pneumatology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها