معنی و ترجمه کلمه روح بخشیدن به انگلیسی روح بخشیدن یعنی چه

روح بخشیدن

enliven
exhilarate
invigorate
quicken

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها