معنی و ترجمه کلمه روح تبه کاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون اشخاص را مى مکد به انگلیسی روح تبه کاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون اشخاص را مى مکد یعنی چه

روح تبه کاران و جادوگران که شب هنگام از قبر بیرون آمده و خون اشخاص را مى مکد

vampire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها