معنی و ترجمه کلمه رودخانه اى به انگلیسی رودخانه اى یعنی چه

رودخانه اى

fluvial
fluviatile
riverine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها