معنی و ترجمه کلمه روده بر از خنده به انگلیسی روده بر از خنده یعنی چه

روده بر از خنده

sidesplitting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها