معنی و ترجمه کلمه روده دراز به انگلیسی روده دراز یعنی چه

روده دراز

ileum
prolix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها