معنی و ترجمه کلمه روده پاى به انگلیسی روده پاى یعنی چه

روده پاى

octopus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها