معنی و ترجمه کلمه روده کوچک خوک به انگلیسی روده کوچک خوک یعنی چه

روده کوچک خوک

chitlings
chitlins
chitterlings

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها