معنی و ترجمه کلمه روده گربه و غیره که براى بخیه زدن درجراحى به کار مى رود به انگلیسی روده گربه و غیره که براى بخیه زدن درجراحى به کار مى رود یعنی چه

روده گربه و غیره که براى بخیه زدن درجراحى به کار مى رود

catgut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها