معنی و ترجمه کلمه روده یا چشم و غیره را در آوردن به انگلیسی روده یا چشم و غیره را در آوردن یعنی چه

روده یا چشم و غیره را در آوردن

eviscerate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها