معنی و ترجمه کلمه رودى که در زمستان جارى مى شود به انگلیسی رودى که در زمستان جارى مى شود یعنی چه

رودى که در زمستان جارى مى شود

winterbourne

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها