معنی و ترجمه کلمه روزانه به انگلیسی روزانه یعنی چه

روزانه

daily
diurnal
perdiem
quotidian
workaday

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها