معنی و ترجمه کلمه روزنامه نیم قطع و مصور به انگلیسی روزنامه نیم قطع و مصور یعنی چه

روزنامه نیم قطع و مصور

tabloid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها