معنی و ترجمه کلمه روزنامه به انگلیسی روزنامه یعنی چه

روزنامه

gazette
journal
newspaper
paper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها